syneryk

15 tekstów – auto­rem jest sy­neryk.

Każda ko­bieta lek­kich obyczajów, może zos­tać kiedyś Pa­nią. Jed­nak nie każda Pa­ni zdol­na jest zos­tać tą pierwszą. 

myśl • 31 sierpnia 2014, 09:12

Ko­bieta - zmo­dyfi­kowa­na wer­sja mężczyz­ny z ośrod­kiem de­cyzyj­nym w głowie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 sierpnia 2014, 06:41

Mózg ludzki to nie kosz na śmieci. Nie przecho­wuj­my w nim ne­gatyw­nych informacji. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 sierpnia 2014, 22:22

Myśl o tym, gdzie chciałbyś dot­rzeć . Bądź tam , gdzie marzyłeś być . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lipca 2014, 17:58

Oj­ciec mnie spłodził, Mat­ka urodziła, obo­je mnie kształto­wali. Jed­nak za stworze­nie te­go, kim jes­tem te­raz, od­po­wiadam osobiście. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 lipca 2014, 03:19

Ideal­ny mężczyz­na jest jak wiatr . Cichy, niewi­doczny a jed­nak swo­je ro­bi .Nies­te­ty nieraz mu­si poszumieć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 lipca 2014, 06:13

Skończo­na mo­ral­ność przeszkadza pełni szczęścia . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 maja 2014, 00:54

Bądź...

Bądź ze mną
w dzień i w nocy
ochra­niaj mnie
og­ro­mem swej mocy
bądź przy mnie
dnia każdego
strzeż mnie...
od siebie samego 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 maja 2014, 00:22

Być sobą , to umieć żyć dla in­nych . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 maja 2014, 00:03

Ważne,abyśmy by­li tym, na co poz­wa­la nasza wyob­raźnia. Choć nieog­ra­niczo­na, to jed­nak trzy­mająca się uczci­wych reguł. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 maja 2014, 08:24
syneryk

Alleluja i do przodu ! ! !

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 sierpnia 2014, 09:12syneryk do­dał no­wy tek­st Każda ko­bieta lek­kich obyczajów, [...]

9 sierpnia 2014, 06:41syneryk do­dał no­wy tek­st Kobieta - zmo­dyfi­kowa­na wer­sja [...]

2 sierpnia 2014, 23:25wdech sko­men­to­wał tek­st Mózg ludzki to nie [...]

1 sierpnia 2014, 23:25MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Mózg ludzki to nie [...]

1 sierpnia 2014, 23:12krysta sko­men­to­wał tek­st Mózg ludzki to nie [...]

1 sierpnia 2014, 22:22syneryk do­dał no­wy tek­st Mózg ludzki to nie [...]

27 lipca 2014, 17:58syneryk do­dał no­wy tek­st Myśl o tym, gdzie [...]

20 lipca 2014, 09:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ojciec mnie spłodził, Mat­ka [...]

20 lipca 2014, 03:19syneryk do­dał no­wy tek­st Ojciec mnie spłodził, Mat­ka [...]

5 lipca 2014, 11:07czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Idealny mężczyz­na jest jak [...]